Təhsil

Kolleclərə 2019-cu ildə formalaşan keçid balları- Abituriyentlərin nəzərinə!

Abituriyentləri maraqlandıran əsas məqamlardan biri  ixtisaslar üzrə formalaşacaq keçid ballarıdır. İxtisaslar üzrə keçid balları müsabiqədən əvvəl məlum ola bilməz. Lakin Dövlət İmtahan Mərkəzi hər il abituriyentlərə kömək məqsədilə öncəki ildə formalaşan keçid ballarını dərc edir.

Keçid balları ixtisas seçimi zamanı düzgün istiqamət götürməkdə müəyyən mənada oriyentir rolunu oynayır. Bu göstəricilərin ildən ilə dəyişməsi nəticəsində minimal keçid ballarında da müəyyən dəyişmə müşahidə olunur. Odur ki, abituriyentlər keçid ballarına istinad edərkən, onların hər ilin imtahan nəticələrindən asılı olaraq dəyişməsini nəzərdən qaçırmamalıdırlar.

Aranxeber  ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin ixtisaslarına 2019-cu ilin tələbə qəbulu müsabiqəsində formalaşmış keçid ballarını təqdim edir:

*- işarəsi ilə qeyd olunan ixtisaslar-xüsusi qabiliyyət tələb edir.

#- işarəsi ilə qeyd olunan ixtisaslar təhsili ödənişli əsaslarla olan ixtisaslardır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Azərbaycan Maliyyə-İqtisad kolleci

Mühasibat uçotu-198.4

Maliyyə işi-186.0

Vergi və vergitutma-170.9

Bank işi-183.6

#Mühasibat uçotu-134.8

#Maliyyə işi-129.8

#Vergi və vergitutma-123.9

#Bank işi-132.0

Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci

Ailə və ev təhsili-132.9

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə-164.9

Kitabxana-informasiya təminatı-148.2

Arxiv işi və kargüzarlıq-133.9

Mühasibat uçotu-165.4

Maliyyə işi-158.3

Bank işi-163.9

Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə-118.7

#Ailə və ev təhsili-100.0

#Məktəbəqədər təlim və tərbiyə-127.2

#Kitabxana-informasiya təminatı-115.2

#Arxiv işi və kargüzarlıq-107.4

#Mühasibat uçotu-122.9

#Maliyyə işi-117.2

#Bank işi-119.2

#Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə-92.2

Bakı Qida Sənayesi Kolleci

Peşə təlimi-125.4

Marketinq-144.1

Ət və süd məhsullarının texnologiyası-112.3

Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının texnologiyası-95.8

Konservləşdirmə və qida konsentratları texnologiyası-104.8

İaşə məhsullarının texnologiyası-107.9

Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatlarının texnologiyası-103.6

Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə-109.2

Mehmanxana-turist və sanatoriya –kurort komplekslərində iaşə və servis -131.7

# Peşə təlimi-93.3

# Marketinq-100.6

# Ət və süd məhsullarının texnologiyası-82.9

# Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının texnologiyası-76.9

# Konservləşdirmə və qida konsentratları texnologiyası-78.2

# İaşə məhsullarının texnologiyası-80.6

# Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatlarının texnologiyası-79.1

#Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə-85.7

# Mehmanxana-turist və sanatoriya –kurort komplekslərində iaşə və servis-92.4

Bakı Dövlət Sosial-İqtisad Kolleci

Arxiv işi və kargüzarlıq-136.3

Mühasibat uçotu-161.5

Maliyyə işi-158.2

Vergi və vergitutma-147.9

Bank işi-157.4

Avtomatlaşdırma sistemlərinin və hesablama texnikasının proqram təminatı-142.0

Sosial iş-152.5

# Arxiv işi və kargüzarlıq-95.4

# Mühasibat uçotu-103.5

#Maliyyə işi-105.7

#Vergi və vergitutma-99.9

#Bank işi-106.1

#Avtomatlaşdırma sistemlərinin və hesablama texnikasının proqram təminatı-96.1

#Sosial iş-99.0

Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kolleci

Arxiv işi və kargüzarlıq-132.8

Mühasibat uçotu-165.1

Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili-125.7

Kompüter şəbəkələri-165.0

Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti-149.7

Avtomatlaşmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı-140.0

İnformasiyanın işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri-133.9

İnformasiya texnologiyası sistemləri-136.0

İnformasiya təhlükəsizliyi təminatının təşkili-132.8

Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası-125.1

Tikiş məmulatlarının texnologiyası-108.2

Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə-111.4

Turist, mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi-142.2

*Dizayn-109.3

*Zərgərlik məmulatları və bəzək əşyalarının hazırlanması-61.1

#Arxiv işi və kargüzarlıq-94.9

#Mühasibat uçotu-104.2

#Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili-89.1

#Kompüter şəbəkələri-116.0

#Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti-104.6

#Avtomatlaşmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı-112.8

#İnformasiyanın işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri-98.3

#İnformasiya texnologiyası sistemləri-100.5

#İnformasiya təhlükəsizliyi təminatının təşkili-101.0

#Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası-85.4

#Tikiş məmulatlarının texnologiyası-81.1

#Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə-86.8

#Turist, mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi-95.4

#* Dizayn-73.2

#*Zərgərlik məmulatları və bəzək əşyalarının hazırlanması-50

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci

Texnologiya  müəllimliyi-152.0

Peşə təlimi-121.1

Ailə və ev təhsili-135.9

Məktəbəqədər təhsildə korreksiyaedici təlim-166.7

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə-173.2

*Fiziki tərbiyə müəllimliyi(ümumi orta təhsil bazası üçün)-100.6

*Təsviri incəsənət müəllimliyi-102.7

#Texnologiya  müəllimliyi-120.1

#Peşə təlimi-91.7

#Ailə və ev təhsili-100.9

#Məktəbəqədər təhsildə korreksiyaedici təlim-115.4

#Məktəbəqədər təlim və tərbiyə-131.1

#* Fiziki tərbiyə müəllimliyi(ümumi orta təhsil bazası üçün)-77.7

#*Təsviri incəsənət müəllimliyi-67.1

Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci

Mühasibat uçotu-161.4

Vaqon və refrejerator təsərrüfatı-108.3

Nəqliyyatda daşımaların təşkili-138.8

Poçt rabitəsi-142.1

Radiorabitə, radio verilişləri və televiziya-139.0

Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri-123.3

Rabitə qovşaqları və kommunikasiya sistemləri-129.7

Mobil şəbəkə sistemləri və operatorluğu-134.6

Kompüter sistemləri və kompleksləri-148.4

Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti-128.1

Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servisi-121.2

#Mühasibat uçotu-113.2

#Vaqon və refrejerator təsərrüfatı-82.2

#Nəqliyyatda daşımaların təşkili-104.4

#Poçt rabitəsi-101.2

#Radiorabitə, radio verilişləri və televiziya-95.7

#Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri-89.7

#Rabitə qovşaqları və kommunikasiya sistemləri-93.8

#Mobil şəbəkə sistemləri və operatorluğu-96.3

#Kompüter sistemləri və kompleksləri-101.9

#Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti-96.3

#Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servisi-91.3